Projektai

Projektas “Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas”

2019 m. pradėtas vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamas projektas Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas.

Projekto metu siekiama sutvarkyti pastatą – unikalios medinės XIX a. architektūros pavyzdį, puoštą išskirtine menine drožyba – bei užtikrinti kultūros paveldo ir infrastruktūros objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei įsteigiant jame Medinės miesto architektūros muziejų (MMAM).

Muziejus fiksuos Vilniaus medinės architektūros paveldą, saugos ir eksponuos vertingas Vilniaus medinės architektūros pastatų dalis ir elementus, pristatys istorinio medinio Vilniaus tyrimus ir supažindins su iki šių dienų išlikusiu mediniu Vilniaus architektūros paveldu. Muziejuje taip pat bus pristatoma šiuolaikinė, ekologiška medinė miesto architektūra ir medinių miestų ateitis: inovacijos, netradiciniai inžineriniai bei kiti sprendimai.

MMAM ekspozicijose, tiriamosios, švietėjiškos ir konsultacinės veiklos metu bus populiarinama šiuolaikinė medinė miesto architektūra ir skatinamas medienos kaip atsinaujinančios, ekologiškos, tvarios statybinės medžiagos naudojimas, prisidedantis prie darnios Vilniaus ir kitų miestų plėtros.


PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

Projekto vykdytojasVilniaus memorialinių muziejų direkcija
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia2019 05 07
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga2021 04 30
Projekto įgyvendinimo terminas24 mėn.
ES lėšomis finansuojamo projekto vertė 1 034 675,88 Eur
Skirtas ES finansavimas506 991,18 Eur
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos676 606,63 Eur
Viso projekto vertė1 183 597,81 Eur

PROJEKTO PREZENTACIJA