Vilniaus medinukų TOP 2020

2020 m. pavasarį-rudenį MMAM vykdo projektą „Vilniaus istorinio centro ir jo priemiesčių medinės architektūros objektų TOP 10“, kurio metu rengiamas gražiausių Vilniaus medinių pastatų konkursas. Konkurse dalyvauja MMAM ir Kultūros paveldo centro  specialistų atrinkti 50 medinės architektūros objektų.

Konkursu siekiama atkreipti dėmesį į Vilniaus istoriniame centre bei priemiesčiuose išlikusius medinės architektūros objektus; skatinti vilniečius, gyvenančius medinės architektūros objektuose ir greta jų, domėtis medinės architektūros paveldu bei puoselėti savo gyvenamąją aplinką.

BALSAVIMO GALERIJA

Konkurso eiga:

  • Konkurse dalyvaujančių pastatų nuotraukos su trumpais aprašymais, detalizuojančiais objekto vertes, talpinamos į internetinę balsavimo galeriją, kurioje už jiems patikusius pastatus gali balsuoti kiekvienas galerijos lankytojas.
  • Balsavimo metu rodoma nuotrauka, kurią balsuojantis vertina spausdamas <3 arba X.
  • Balsuotojas vertina visus namus savo nuožiūra. Nebūtina išsirinkti konkretaus skaičiaus patinkančių /nepatinkančių namų ar lyginti juos tarpusavyje.
  • Iš to paties įrenginio galima balsuoti neribotą skaičių kartų, tačiau bus užskaitytas tik paskutinis balsavimas.
  • Visuomenės išrinkti gražiausi pastatai puošiami simboliniais nugalėtojų ženklais.
  • Atliekama gražiausiais išrinktų medinių pastatų meninės fotosesijos.
  • Paruošiama ir nemokamai Vilniaus viešosiose erdvėse eksponuojama gražiausių pastatų meninių nuotraukų paroda.

Konkurse dalyvaujančių objektų atrankos kriterijai:

  • Pastatai stovi istoriniame Vilniaus centre bei priemiesčiuose ir atspindi jų istorinį užstatymą.
  • Bent vienas iš pastato aukštų yra iš medinių konstrukcijų ir sienojų – konkurse dalyvauja ir pastatai su mūriniais cokoliniais bei žemutiniais aukštais, jeigu jų anstatai mediniai.
  • Tipiškumo ir retumo kriterijai: pastatai reprezentuoja skirtingus medinės architektūros pastatų tipus, pasižymi Vilniui būdingų istorinių meninių stilių bruožais; pastatai išsiskiria iš aplinkos tūriu, autentiškais fasadų architektūriniais elementais bei dekoro detalėmis.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus memorialinių muziejų direkcija.

Projekto partneris – Kultūros paveldo centras.

Projekto vadovė MMAM muziejininkė – rinkinių tyrėja Indrė Užuotaitė, indre@vilniausmuziejai.lt